Eind 2019 is de omgevingsvergunning afgegeven, in januari 2020 ging de 1e paal de grond in en eind 2020 opende het centrum haar deuren.

Het medisch centrum kent een oppervlakte van ca.1800 m2 bruto vierkante meter over 2 verdiepingen met een sedum (groen) dak en zonnepanelen. In de gevels is zeer duurzaam hout verwerkt. Het pand is 30% duurzamer gemaakt dan wetgeving vereist, door de keuze van isolatiematerialen, maar ook een warmtepomp en LED-verlichting. De stalen constructie is circulair en herbruikbaar bij sloop.

Inmiddels is het centrum al een half jaar geopend en huisvest o.a. huisartsen, apotheek, fysiotherapie, haptoherapie, podologie, logopediste, diëtiste,  jeugdgezondheidszorg GGD, verloskundigen, mondhygiëniste, bloedprikpost, psychologen en orthopedagogen.

Zie hierbij een fraaie impressie van het gebouw en omgeving in vogelvlucht met een drone: