Risicodragend bouwen

Risicodragend bouwen

Het Gezondheidscentrum Prinsenhof in Utrecht is een initiatief van zorgverleners en de Protestantse Gemeente Utrecht. Het omvat de sloop van een kerkelijk wijkgebouw en de nieuwbouw van het centrum met behoud van de originele details. BbDW werd ingeschakeld om het afbouwproces te voltooien toen meerdere partijen aangaven niet binnen budget en tijdsspanne te kunnen leveren. Daarvoor namen wij alle (financiële) verantwoordelijkheid: risicodragend bouwen. Prinsenhof werd onlangs op tijd en binnen budget opgeleverd.

Marcel Quint van bureau Synquis was door de PGU verzocht als projectmanager en directievoerder het gehele proces te begeleiden. Daarbij hoorden al in een vroeg stadium een planontwikkeling, een maak- en haalbaarheidsonderzoek, een procesanalyse en een aanbestedingstraject waarin Bakers Architecten verantwoordelijk was voor de ruwbouw en BbDW voor afbouw en advies aan initiatiefnemers en gebruikers.
Tijdens het proces bleek dat andere partijen die waren benaderd voor de afbouw geen garanties konden geven voor tijdige oplevering binnen het budget. Door de opdrachtgevers is verzocht om een innovatief proces te starten waardoor de ingebruikneming in mei 2016 geen gevaar zou lopen. BbDW nam zitting in het bouwteam, legde een vaste kostprijs neer en een strakke planning. 25 april jl. betrokken de eerste zorgverleners het nieuwe gezondheidscentrum…