Gezonde wijken

Gezonde wijken

Preventie is in de zorg het toverwoord. In de centra waarbij BbDW betrokken is proberen we de zorgverleners te wijzen op alle facetten van een gezond(er) leven. Daarbij is het vaak noodzakelijk om de leef-/woonomgeving te analyseren. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft kort geleden een aantal richtlijnen opgesteld om de problematiek te herkennen, te erkennen en vervolgens ook te werken aan bewustwording. Wij delen uiteraard graag ook onze expertise op dit vlak. (Lees verder)

In Engeland bouwt men momenteel aan tien ‘gezonde wijken’ om onder meer obesitas en psychische problemen terug te dringen. De focus ligt er op het stimuleren van bewegen en sporten, het stimuleren van saamhorigheid en verantwoordelijkheid voor elkaar en het ontmoedigen van ongezond gedrag als drugsgebruik, roken en drinken.
In de wijken komen o.a. ‘fastfood’-vrije zones en worden er netwerken van fiets- en wandelpaden aangelegd. Beweging heeft niet alleen een gunstige invloed op de fysieke maar ook op de mentale gesteldheid. De resultaten van jarenlang onderzoek naar (on)gezond gedrag vinden in de tien wijken hun weerslag.

Lees het hele artikel in The Guardian:
http://www.theguardian.com/society/2016/mar/01/ten-new-healthy-towns-to-be-built-in-england

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) schrijft er onder meer dit over:
https://www.loketgezondleven.nl/gemeente/startpagina-gezonde-wijk/infographic-gezonde-wijkaanpak
https://www.loketgezondleven.nl/sites/default/files/factsheet%20HHG%20wijkgezondheidsprofiel%20jan16.pdf