Bekendmaking winnaars wellnessprijzen (loterij gehouden op de LHV Huisartsbeurs 2016)

Prijswinnaars bekend!

Het team van BuiltbyDeWildt had voor de bezoekers van de LHV huisartsbeurs 2016 op 2 april jl. een leuk prijzenpakket samengesteld om te verloten.

2016-04-14 16.08.56

De trekking heeft 3 winnaars opgeleverd:

1e prijs: Mevrouw G. Bausch
Een heerlijk rustig en verkwikkend WELLNESS-WEEKEND! (voor twee)

2e prijs: De heer K. Balwint-Gir
Een uitgebreid RITUALS-PAKKET.

3e prijs: Mevrouw C. Schut
Twee luxe BbDW-BADHANDDOEKEN.

Wij wensen onze winnaars veel plezier met ons recept voor rust.

Voor degenen die niet gewonnen hebben, maar wel een “recept voor rust” willen voor en tijdens de bouw van hun praktijk of gezondheidscentrum: bel of e-mail BuiltbyDeWildt, wij staan voor u klaar!

Blog by De Wildt

De meneer van de beveiliging

 

Enige tijd geleden was ik voor een opname in een psychiatrische inrichting. Het was in één van onze grote steden en het betrof hier – voor alle duidelijkheid – niet een opname van mijzelf, maar van het pand. Door krimp in de tweedelijns geestelijke gezondheidszorg kwam er ruimte vrij voor de eerste lijn. (Dat heeft dan merkwaardig genoeg weer te maken met substitutie van de ggz naar de eerste lijn. Onder andere…)

 

We zullen hier niet het verhaal vertellen over zorgwekkende zorgontwikkelingen. Het betrof hier een opname – een ‘schouw’ – van een gedeelte van het pand waarin huisartsen zich wilden vestigen. Vanwege het specifieke karakter van de instelling werden we rondgeleid door het Hoofd Beveiliging. U kent het type misschien: groot en breed, statig in uniform gehesen, een trotse ‘V’ op de revers. Om het stereotype beeld compleet te maken droeg de man ook een forse snor en stond hij ons wijdbeens te woord met de armen over elkaar. Hij zei het niet hardop, maar het was duidelijk: ,,Pas op, meneertje, met ons valt niet te rotzooien!”

 

Bij onze rondgang door het pand sloot zich even later een wat oudere huisarts aan. Hij was één van de initiatiefnemers. ,,Hé hallo dokter. Ik was gisteren nog bij u met mijn vrouw. Weet u nog? Het gaat wat beter met haar blaasontsteking, hoor… Maar wat doet ú hier?” vroeg Snorremans toen hij zijn geneesheer ontwaarde.

 

De huisarts schrok en fluisterde nogal gegeneerd: ,,Dit is een vertrouwelijk bezoek, dus wilt u het voor u houden? Ik ga waarschijnlijk verhuizen met mijn praktijk.” Waarop het Hoofd Beveiliging veelbetekenend knipoogde, op zijn uniform wees en met een denkbeeldige sleutel zijn knevel vergrendelde. ,,My lips are sealed, dokter. Hoofd Beveiliging, he. Wij weten om te gaan met vertrouwelijkheid!”

 

Het Hoofd Beveliging leidde ons verder rond en tijdens de wandeling gaf een jongere huisarts aan wel een voorkeur te hebben voor een ruime kamer, waarop een andere arts het pand verder indeelde. ,,Ok, jij hier, ik daar en dan daar de receptie.’’

 

,,Maar waar komt ú dan?”, vroeg Bromsnor aan de eerder genoemde oudere arts. Die was duidelijk niet voorbereid op deze vraag en al helemaal niet in dit gezelschap. ,,Eh, weet u… ik ga mijn praktijk verkopen”, zei hij. ,,Het is nog niet rond, maar waarschijnlijk maak ik de verhuizing niet meer mee. Wilt u alstublieft écht uw mond houden?”

 

Het Hoofd leek buitengewoon verguld met deze informatie, omdat hij ongevraagd deelgenoot werd van het Grote Geheim. Hij straalde van oor tot oor toen hij opnieuw het gat onder zijn snor op slot draaide, zijn armen over elkaar deed, zijn voeten uit elkaar zette en met de hand op de ‘V’ beloofde: ,,Beveiliging, hè. Wij houden onze kaken stijf op elkaar, dokter!’’

 

Bromsnor groeide in de nieuwe rol als vertrouweling van zijn huisarts. Sterker nog: hij ontsteeg het niveau van Hoofd Beveiliging. Wij – zes man sterk en ruime praktijkervaring – kregen adviezen over de indeling van de spreekkamers, over de materialen in de verkeersruimten, over ‘aftimmeren’, ‘betegelen’ en ‘granollen’. Over waar welke muur wel weg kon en over de kleuren… maar dat laatste wilde hij eerst nog even met zijn vrouw overleggen.

 

We lieten het glimlachend over ons heen komen. Wat een prachtig vak! Adviezen van een bewoner, patiënt én autoriteit (op zijn vakgebied) sla je niet zo maar in de wind.

 

Het past wel bij ons, de rol van adviseur. Ook onze lippen zijn gesloten als het om vertrouwelijkheid gaat en ook wij gaan de klant graag vóór bij het geven van advies. Of het nu over de plaats van het bureau gaat of de kleuren op de muur. En of het überhaupt interessant is om dat pand wel te huren of te kopen. In die zin voelen we ons net als ons Hoofd Beveiliging: our lips are sealed! Tenzij u ons om advies vraagt.

 

Jeroen de Wildt

 

RKZ opent polikliniek in IJmuiden

Het Rode Kruis Ziekenhuis opent een polikliniek in het nieuw op te richten gezondheidscentrum aan het Plein 1945 in IJmuiden. Daar zullen verschillende specialisten spreekuur gaan houden in gebouw De Beurs.

Voor Velsense patiënten gaat dat zeker met de tijdelijke sluiting van de Velsertunnel in 2016, veel gemak opleveren.
Daarnaast trekken huisartsen, verloskundigen, echoscopiste, verslavingszorg, diëtiste en apotheker in het centrum dat de naam ’t Plein krijgt.

Het gezondheidscentrum is een initiatief van huisarts Katja Reiding. Zij wist collega-zorgverleners bijeen te brengen om gezamenlijk een centrum te starten. Dat komt nu op de begane grond van het Beursgebouw tegenover het gemeentehuis. Deze ruimte was vroeger een kantoor van de Rabobank.

Het gezamenlijke onderkomen biedt zowel praktische als professionele voordelen. Praktisch omdat nu de gehele begane grond voor zorgverleners is bestemd die zich gezamenlijk als Gezondheidscentrum ’t Plein kunnen presenteren. Daarnaast heeft het professionele voordelen om dicht bij elkaar te zitten om makkelijk te kunnen overleggen en te verwijzen.

Reiding, die de praktijk van dokter Wermenbol overnam, zit nu nog in de Maasstraat. Zij en haar collega’s van de huisartsenpraktijk denken in februari 2016 op de nieuwe locatie te kunnen starten.
Nieuw voor IJmuiden is het spreekuur van de Brijderstichting. De stichting voor verslavingszorg zit in Haarlem en Velsen-Noord en komt nu één dag in de week naar ’t Plein.

De apotheken Ledeboer (Kennemerlaan) en Kuylman (Lange Nieuwstraat) openen gezamenlijk een medicijnpost in het gezondheidscentrum. Volgens apotheker Kees van der Made kunnen patiënten daar ook ’s avonds hun medicijnen ophalen. Dat gaat via een speciale automaat en persoonlijke codes.

Verloskundigenpraktijk IJmuiden e.o. gaat ook deel uitmaken van het nieuwe centrum. Esther Groeneveld-Bart en Annemiek Albach zitten nu nog in Het Baken, maar daar dreigt ruimtegebrek.
De verloskundigen werken nauw samen met Elly Verduijn. Zij verhuist met haar Echoburo Babywatch van de Willebrordstraat naar ’t Plein.

Maandag tekenden een aantal deelnemers het huurcontract met de verhuurder

GZC IJmuiden

V.l.n.r. apotheker Kees van der Made, verloskundige Esther Groeneveld-Bart, verslavingsarts Hans Boetje, initiatiefneemster huisarts Katja Reiding en René Welboren van verhuurder TREC bij de ondertekening van het huurcontract.

Gezondheidscentrum ‘de Emmahof’ een feit.

De komst van gezondheidscentrum ‘de Emmahof’ aan de Hoflaan 43 is een feit. Donderdag 12 november is de koopovereenkomst tussen GC de Emmahof en de gemeente Vlaardingen getekend. Een aantal Vlaardingse huisartsen gaat zich vestigen in het pand op de hoek van de Emmastraat en de Hoflaan en ziet daarmee een lang gekoesterde wens in vervulling gaan. Daarnaast is er plaats voor andere (para)medische functies als fysiotherapeuten, verloskundigen en een apotheek. Als alles volgens planning verloopt, opent GC Emmahof eind 2016, begin 2017 haar deuren.

Ondertekening GC de Emmahof

Klik hier voor het volledige nieuwsbericht op de website van de gemeente Vlaardingen.

Energie label gezondheidscentra verplicht vanaf 01 juli 2015

Het energielabel is verplicht bij de oplevering, verkoop of verhuur van utiliteitsgebouwen, zoals kantoren, scholen, horeca, sporthallen en ziekenhuizen.

Wat is het energielabel?
Het energielabel laat de energieprestatie van een gebouw zien en welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. De labelklasse loopt van A++++ (weinig besparingsmogelijkheden) naar G (nog veel besparingsmogelijkheden). Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig. Alleen energieadviseurs met een BRL-certificaat mogen een energielabel voor utiliteitsgebouwen afgeven. Het BRL-certificaat wordt in het energielabel ook wel ‘NL-EPBD procescertificaat’ genoemd.

Wat als er geen energielabel is?
Per 1 juli 2015 kan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een bestuurlijke boete opleggen bij het niet naleven van de energielabelplicht. Dit betekent dat de ILT controleert of het energielabel is overhandigd bij de verkoop, een nieuwe verhuur of de oplevering van een gebouw. De verkoper riskeert anders een boete die kan oplopen tot € 20.250,-.

Welke utiliteitsgebouwen moeten een energielabel hebben?
•gezondheidszorggebouwen (klinisch en niet-klinisch)
•overheidsgebouwen
•kantoorgebouwen (zoals banken)
•bedrijfsverzamelgebouwen
•bijeenkomstgebouwen (zoals schouwburgen)
•onderwijsgebouwen

Meer hierover is te vinden op de site van de RVO: energielabel utiliteitsbouw