Van café 70er jaren naar BbDW.nu

We hebben het nu eens zelf ondervonden; een verbouwing is leuk, lastig, rommelig en uiteindelijk heel mooi als het klaar is.

In 2009 zijn wij in het pand aan de Theerestraat 21 getrokken, we moesten toen wel, aangezien we uit onze jas groeide. Nu 8 jaar verder liepen we tegen hetzelfde probleem aan. De afgelopen jaren groeide het bedrijf gestaag door, meer personeel, waardoor we steeds meer ruimtegebrek kregen. De oplossing werd gevonden in het bijtrekken van een vrijgekomen deel van de inpandige buurman en een herindeling van het bestaande kantoor. Dit bood tevens de mogelijkheid de laatste trends op het gebied van bouw en inrichting ik het kantoor te verwerken. Wat rest is een fraaie en prettige werkomgeving met een ‘toekomstbestendig’ karakter.

 

 

Seminar “Succesvol opzetten van een Gezondheidscentrum”

Op de prachtige 23e etage van het hoofdkantoor van ABN AMRO aan de Zuidas in Amsterdam was BuiltbyDeWildt afgelopen donderdag 21 september een van de inspirerende sprekers voor een tachtig zorgverleners met het thema “de frisse start van een gezondheidscentrum”. Het was een geslaagde avond, waarbij veel kennis is gedeeld en veel nieuwe inzichten zijn opgedaan! Wilt u de presentatie zien, klik dan hier en wilt u meer informatie over het succesvol realiseren van een gezondheidscentrum neem  dan contact met ons op.

De Huisvesting-jungle (artikel van BbDW in De Eerstelijns)

Tips voor de route naar een nieuw gezondheidscentrum

De Huisvesting-jungle

Ruimtegebrek in de oude praktijk, kostenbeheersing, kortere lijnen naar andere disciplines en een multidisciplinaire aanpak van (chronische) gezondheidsproblemen zijn voor veel zorgverleners redenen om op zoek te gaan naar een kwalitatief hoogstaand onderkomen. Het langer thuis blijven wonen van vaak kwetsbare ouderen en de toename van de GGZ-zorgvraag betekent vooralsnog meer werk voor de eerstelijnszorg en ook daarvoor is extra ruimte nodig. Maar de route naar een goed functionerend gezondheidscentrum zit vol valkuilen. Een inventarisatie.

Het volledige artikel: De Eerstelijns nr 8, art. BbDW De Huisvesting-jungle

Risicodragend bouwen

Risicodragend bouwen

Het Gezondheidscentrum Prinsenhof in Utrecht is een initiatief van zorgverleners en de Protestantse Gemeente Utrecht. Het omvat de sloop van een kerkelijk wijkgebouw en de nieuwbouw van het centrum met behoud van de originele details. BbDW werd ingeschakeld om het afbouwproces te voltooien toen meerdere partijen aangaven niet binnen budget en tijdsspanne te kunnen leveren. Daarvoor namen wij alle (financiële) verantwoordelijkheid: risicodragend bouwen. Prinsenhof werd onlangs op tijd en binnen budget opgeleverd.

Marcel Quint van bureau Synquis was door de PGU verzocht als projectmanager en directievoerder het gehele proces te begeleiden. Daarbij hoorden al in een vroeg stadium een planontwikkeling, een maak- en haalbaarheidsonderzoek, een procesanalyse en een aanbestedingstraject waarin Bakers Architecten verantwoordelijk was voor de ruwbouw en BbDW voor afbouw en advies aan initiatiefnemers en gebruikers.
Tijdens het proces bleek dat andere partijen die waren benaderd voor de afbouw geen garanties konden geven voor tijdige oplevering binnen het budget. Door de opdrachtgevers is verzocht om een innovatief proces te starten waardoor de ingebruikneming in mei 2016 geen gevaar zou lopen. BbDW nam zitting in het bouwteam, legde een vaste kostprijs neer en een strakke planning. 25 april jl. betrokken de eerste zorgverleners het nieuwe gezondheidscentrum…

Feestelijke opening Gezondheidscentrum Prinsenhof te Utrecht

IMG_2723

Het Gezondheidscentrum Prinsenhof in Utrecht is een initiatief van de Protestantse Gemeente Utrecht. Het omvat de sloop van een kerkelijk wijkgebouw en de nieuwbouw van het centrum met behoud van de originele details. BbDW werd ingeschakeld om het afbouwproces te voltooien en de feestelijke opening was 20 mei jl.

Aan de initiatief nemers en gebruikers werd als dank een fiets geschonken bij de opening.